Unesite cijeli put nove Microsoft Access baze podataka koju želite stvoriti.

Ako koristite Microsoft Access upravljački program, kliknite Stvori kako biste stvorili novu bazu podataka.

Napomena:
Baza podataka stvorena na ovaj način radit će samo u programu Microsoft Access 7.0 i novijim verzijama.

Ako prilikom postavljanja nije navedena baza podataka, prilikom povezivanja s izvorom podataka prikazat će se odzivnik za odabir datoteke baze podataka.

U dijaloškom okviru Nova baza podataka nalaze se, između ostalog, sljedeće kontrole:

Naziv i mjesto baze podataka

Navodi naziv i mjesto nove baze podataka.

Regionalna shema

Navodi regionalnu shemu (LCID) ili jezik baze podataka.

Oblik

Navodi oblik modula baze podataka Microsoft Jet. Mogućnosti: Verzija 4.x (najnovija, Unicode oblik), verzija 3.x (ANSI oblik) ili verzija 2.x (ANSI oblik).

Mogućnosti

Klik na Sistemska baza podataka stvorit će bazu podataka koja se može zajednički koristiti i zabilježit će se na kartici Sistemski DSN u Administratoru ODBC izvora podataka.

Klikom na Šifriranje postavlja se ova mogućnost programa Access. Izdanje Microsoft Jet Database Engine 4.0 dopušteno je šifriranje baze podataka prilikom stvaranja baza podataka. Dodatne informacije potražite reference za programere za Jet Database Engine Programmer. Opcija Šifriranje dostupna je samo kada je odabran oblik Version 4.x.