Πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή της νέας βάσης δεδομένων της Microsoft Access που θέλετε να δημιουργήσετε.

Όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα οδήγησης της Microsoft Access, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία για να δημιουργήσετε μια νέα βάση δεδομένων.

Σημείωση:
Οι βάσεις δεδομένων που δημιουργούνται με αυτό τον τρόπο θα λειτουργήσουν μόνο με την Microsoft Access 7.0 και νεότερες εκδόσεις.

Εάν δεν παρέχεται καμία βάση δεδομένων κατά την εγκατάσταση, κατά τη σύνδεση του χρήστη στο αρχείο προέλευσης δεδομένων θα του ζητηθεί να επιλέξει ένα αρχείο βάσης δεδομένων.

Το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία βάσης δεδομένων περιέχει μεταξύ άλλων τα εξής στοιχεία ελέγχου:

Όνομα και θέση της βάσης δεδομένων

Καθορίζει το όνομα και τη θέση της νέας βάσης δεδομένων.

Τοπικές ρυθμίσεις

Καθορίζει τη γλώσσα συστήματος (LCID) ή τη γλώσσα για τη βάση δεδομένων.

Μορφή

Καθορίζει τη μορφή του Microsoft Jet Database Engine. Επιλογές: Έκδοση 4.x (πιο πρόσφατη, μορφή Unicode), Version 3.x (μορφή ANSI) ή Version 2.x (μορφή ANSI).

Επιλογές

Κάνοντας κλικ στην επιλογή Βάση δεδομένων συστήματος θα δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κοινού και θα καταγραφεί στην καρτέλα DSN συστήματος στη Διαχείριση αρχείων προέλευσης δεδομένων ODBC.

Κάνοντας κλικ στην επιλογή Κρυπτογράφηση ορίζεται αυτή η επιλογή της Access. Με την έκδοση του Microsoft Jet Database Engine έκδοση 4.0, η κρυπτογράφηση της βάσης δεδομένων επιτρέπεται κατά τη δημιουργία βάσεων δεδομένων. Για πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στην αναφορά προγραμματιστών για Jet Database Engine. Η επιλογή Κρυπτογράφηση είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι επιλεγμένη η μορφή "Έκδοση 4.x".

Πίνακας περιεχομένων