Το παράθυρο διαλόγου Εγκατάσταση του ODBC για τη Microsoft Access περιέχει μεταξύ άλλων τα εξής στοιχεία ελέγχου:

Πληροφορίες αρχείων προέλευσης δεδομένων

Αναγνωρίζει τη βάση δεδομένων της Access, ορίζοντας ως προεπιλογή το όνομα που έχει εκχωρηθεί από τον κατασκευαστή. Στο πεδίο Περιγραφή, το οποίο είναι κενό από προεπιλογή, μπορείτε να καταχωρήσετε τα περιγραφικά προσδιοριστικά σας.

Βάση δεδομένων

Επιλέξτε Επισκευή (Παράθυρο διαλόγου "Επισκευή βάσης δεδομένων") για να διορθώσετε μια κατεστραμμένη βάση δεδομένων της Access και Συμπύκνωση (Παράθυρο διαλόγου "Βάση δεδομένων προς συμπύκνωση") για να μειώσετε το χώρο. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή ή Δημιουργία για να ανοίξετε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων ή να δημιουργήσετε μια νέα.

Βάση δεδομένων συστήματος

Κάντε κλικ για να επιλέξετε μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων. Το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη είναι Admin και ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης της Microsoft Access για το χρήστη Admin είναι μια κενή συμβολοσειρά.

Επιλογές

Κάντε κλικ για να αλλάξετε τις παρακάτω επιλογές του προγράμματος οδήγησης:

  • Χρονικό όριο σελίδας. Η χρονική περίοδος (σε δέκατα του δευτερολέπτου) κατά την οποία μια μη χρησιμοποιημένη σελίδα παραμένει στο buffer. Πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερη από 0.
  • Μέγεθος buffer. Το μέγεθος του εσωτερικού buffer, σε kilobyte, που χρησιμοποιείται από τη Microsoft Access για τη μεταφορά δεδομένων προς και από το δίσκο. Αυτή η τιμή μπορεί να είναι οποιοσδήποτε ακέραιος να διαιρείται με το 256.
  • Περιορισμοί πρόσβασης στη βάση δεδομένων.

Για προχωρημένους

Κάντε κλικ για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των πρόσθετων επιλογών για τις επιδόσεις του προγράμματος οδήγησης.

Σημείωση:
Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και πληροφορίες προγραμματισμού σχετικά με αυτό το πρόγραμμα οδήγησης θα βρείτε στη βιβλιοθήκη του MSDN. Επίσης, μπορείτε να βρείτε άλλες πληροφορίες στις ενότητες Μετατροπή αρχείου προέλευσης δεδομένων, Αρχεία της Access, Καταχωρήσεις μητρώου IISAM και Κοινά αρχεία στοιχείων ODBC. Υπάρχει διαθέσιμη Υποστήριξη προϊόντων.

Πίνακας περιεχομένων