Диалоговият прозорец Инсталиране на ODBC Microsoft Access съдържа и следните контроли:

Информация за източника на данни

Идентифицира се базата данни на Access, като се задава стойността по подразбиране за името, назначено от производителя. Полето Описание, което е празно по подразбиране, може да съдържа описателни определения.

База данни

Щракнете върху Поправяне (Диалогов прозорец "Поправяне на база данни"), за да поправите повредена база данни на Access, и върху Уплътняване (Диалогов прозорец "База данни, от която да се уплътнява"), за да намалите изразходваното място. Щракнете върху Избери или Създай, за да отворите съществуваща или нова база данни.

Системна база данни

Щракнете тук, за да изберете споделена база данни. Потребителското име по подразбиране е Admin, а паролата по подразбиране на Microsoft Access за потребителя Admin е празен низ.

Опции

Щракнете тук, за да промените следните опции на драйвера:

  • Време за изчакване на страница. Времето (в десети от секундата), през което неизползвана страница остане в буфера. То трябва да е винаги над 0.
  • Размер на буфера. Размерът на вътрешния буфер (в килобайти), използван от Microsoft Access за пренос на данни до и от диска. Това може да е всяка стойност на цяло число, което се дели на 256.
  • Ограничения на достъпа до базата данни.

Разширени

Щракнете тук, за да конфигурирате допълнителните опции за производителността на драйвера.

Забележка:
Подробна и програмна информация за този драйвер се намира в MSDN библиотека в ODBC драйвери. Друга информация може да се намери в Преобразуване на източник на данни, Файлове на Access, Записи от системния регистър на IISAM и Общи файлове на компонента ODBC. Налична е Поддръжка на продукт.

Съдържание