Диалоговият прозорец Инсталиране на ODBC за Paradox съдържа и следните контроли:

Информация за източника на данни

Идентифицира се базата данни на Paradox, като се задава стойността по подразбиране за името, назначено от производителя. Полето Описание, което е празно по подразбиране, може да съдържа описателни определения.

База данни

Използвайте тези опции, за да намерите базата данни на Paradox, или използвайте текущата директория. Можете също така да изберете специфична версия на някоя от инсталираните бази данни.

Опции

Щракнете тук, за да промените опциите на драйвера, които влияят на достъпа, услугите и производителността:

  • Последователност на комплектуване. Определя се последователността, в която са сортирани полетата.
  • Монополен. Ограничава се достъпът само до един потребител и се подобрява производителността.
  • Време за изчакване на страница. Задава се периодът от време (в десети от секундата), през който дадена неизползвана страница остава в буфера.
  • Потребителско име. Потребителското име за Paradox се показва на другите потребители на файлове на Paradox, когато се открие заключване.
  • Стил на мрежата. Стилът на достъп до мрежата, който да се използва при използване на данни на Paradox.
Забележка:
Подробна и програмна информация за този драйвер се намира в MSDN библиотека в ODBC драйвери. Друга информация може да се намери в Преобразуване на източник на данни, Файлове на Paradox, Записи от системния регистър на IISAM и Общи файлове на компонента ODBC в този помощен файл. Paradox е продукт на INPRISE Corporation и е придружен със собствен помощен файл.

Съдържание