Dialogrutan ODBC - inställningar för Paradox innehåller bland annat följande kontroller:

Information om datakällan

Identifierar Paradox-databasen, där standardvärdet är det namn som tillverkaren angett. Fältet Beskrivning, som är tomt som standard, kan innehålla din egen beskrivning.

Databas

Använd de här alternativen för att leta rätt på Paradox-databasen, eller använd aktuell katalog. Du kan också välja en specifik version av en installerad databas.

Alternativ

Klicka för att ändra drivrutinsalternativ som påverkar åtkomst, tjänster och prestanda:

  • Sorteringsordning. Anger i vilken ordning posterna sorteras.
  • Exklusivt. Begränsar åtkomst till en användare, vilket ger bättre prestanda.
  • Timeout för sida. Anger tidsperioden i tiondelar av en sekund som en oanvänd sida sparas i bufferten.
  • Användarnamn. Det Paradox-användarnamn som visas för andra användare av en Paradox-fil om ett lås påträffas.
  • Lösning. Den nätverksåtkomstmetod som ska användas vid åtkomst av Paradox-data.
Obs!
Mer detaljerad information om den här drivrutinen finns i MSDN Library. Mer information finns även under Konvertering av datakälla, Paradox-filer, IISAM-registerposter och Gemensamma ODBC-komponentfiler i den här hjälpfilen. Paradox är en produkt som tillhör INPRISE Corporation, och levereras med en separat hjälpfil.