De 32-bitars datakällor som används med version 2.0 av ODBC Desktop Database-drivrutinerna konverteras automatiskt till 32-bitars datakällor för version 4.0 av drivrutinerna. För 16-bitars datakällor krävs ingen konvertering. Om du vill ändra en 16-bitars datakälla till en 32-bitars skapar du en ny 32-bitars datakälla och (valfritt) raderar sedan den gamla 16-bitars datakällan. En 32-bitars datakälla kan inte ha samma namn som en 16-bitars datakälla.