Dialogrutan Reparera databas är relaterad till den specifika databas som ska repareras. Använd den här dialogrutan för att ange läs-/skrivdelning (standard), Skrivskydd (förhindrar eventuella uppdateringar) eller Exklusivt, vilket hindrar att andra användare öppnar databasen under reparationen.

Om ett klientfel inträffar under genomförandet kan den påverkade databasen skadas och behöva repareras. Du kan använda dialogrutan ODBC - inställningar för Microsoft Access för att utföra reparationerna. Klicka på Reparera och välj sedan fil och sökväg i dialogrutan Reparera databas. Klicka på OK.

Se även