תיבת הדו-שיח תיקון מסד נתונים מיועדת למסד הנתונים הספציפי שיש לתקן. השתמש בתיבת דו-שיח זו כדי לציין גישה מסוג קריאה/כתיבה משותפת (ברירת המחדל), גישה מסוג קריאה בלבד (שמונעת עדכונים) או גישה מסוג בלעדית במשך תהליך התיקון.

אם מתרחש כשל לקוח במהלך תהליך Commit, ייתכן שמסד הנתונים המושפע פגום ומחייב תיקון. באפשרותך להשתמש בתיבת הדו-שיח התקנת ODBC Microsoft Access כדי לבצע תיקונים אלה. לחץ על תיקון ולאחר מכן בתיבת הדו-שיח תקן מסד נתונים, בחר את הקובץ והנתיב. לחץ על אישור.

ראה גם