กล่องโต้ตอบ ซ่อมแซมฐานข้อมูล จะกำหนดเป้าหมายฐานข้อมูลเฉพาะที่จะซ่อมแซม ใช้กล่องโต้ตอบนี้เพื่อระบุการเข้าถึงแบบอ่าน/เขียนร่วมกัน (ค่าดีฟอลต์), การเข้าถึงแบบ อ่านอย่างเดียว (ซึ่งไม่สามารถปรับปรุงได้) หรือการเข้าถึงแบบ เฉพาะ ในระหว่างกระบวนการซ่อมแซม

หากความล้มเหลวของไคลเอ็นต์เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการยอมรับ ฐานข้อมูลที่ได้รับผลกระทบอาจได้รับความเสียหายและต้องมีการซ่อมแซม คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่า ODBC Microsoft Access เพื่อดำเนินการซ่อมแซม คลิก ซ่อมแซม แล้วเลือกแฟ้มและพาธในกล่องโต้ตอบ ซ่อมแซมฐานข้อมูล คลิก ตกลง

โปรดดูเพิ่มเติมที่

สารบัญ