ในการใช้กล่องโต้ตอบ กำหนดตัวเลือกขั้นสูง คุณต้องป้อนชื่อล็อกอินและรหัสผ่านของโปรแกรมควบคุมนี้ก่อน

โปรแกรมควบคุมอาจพร้อมท์ให้คุณป้อนชื่อและรหัสผ่านของคุณ หากแหล่งข้อมูลนั้นๆ ใช้ฐานข้อมูลของระบบ (เวิร์กกรุ๊ป) โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการรักษาความปลอดภัยของระบบของคุณ ชื่อเริ่มต้นคือ Admin และสตริงรหัสเริ่มต้นของ Microsoft Access สำหรับผู้ใช้ในชื่อ Admin ไม่มีข้อมูล

โปรแกรมควบคุมจะใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ ซึ่งอยู่ในกล่องโต้ตอบ กำหนดตัวเลือกขั้นสูง ขณะเข้าไปยังฐานข้อมูล Access ใดๆ

ไดเรกทอรีเริ่มต้น

จะระบุไดเรกทอรีเริ่มต้นเพื่อให้โปรแกรมควบคุมเข้าถึง

โปรแกรมควบคุม

ใช้เพื่อป้อนชื่อที่กำหนดเองสำหรับโปรแกรมควบคุมของ Access

แฟ้ม

ชนิดแฟ้ม "MS Access" สำหรับ Microsoft Access

ExtendedAnsiSQL

แอตทริบิวต์สตริงการเชื่อมต่อ หากตั้งค่าไว้ที่ "1" คุณลักษณะต่างๆ ของ Jet 4.0 จะสามารถสร้างหรือวางมุมมองและกระบวนงาน การตรวจหาการตัดทอนข้อมูล ชนิดข้อมูลใหม่ และการใช้รายการคำที่สำรอง SQL-92 ค่าเริ่มต้นอยู่ที่ "0" ซึ่งจะไม่เปิดใช้งานคุณลักษณะใดๆ เหล่านี้

การซิงค์ที่ดำเนินการโดยนัย

ระบุวิธีการเขียนการเปลี่ยนแปลงภายนอกของการดำเนินการลงในฐานข้อมูล ค่านี้ได้รับการตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่ "ใช่" หมายความว่าโปรแกรมควบคุมของ Microsoft Access จะรอให้การยอมรับในการดำเนินการภายใน/แบบโดยนัยดำเนินการเรียบร้อย

ขนาดบัฟเฟอร์สูงสุด

ขนาดของบัฟเฟอร์ภายในเป็นกิโลไบต์ ที่ Microsoft Access ใช้ในการโอนย้ายข้อมูลออกจากและไปยังดิสก์ ขนาดบัฟเฟอร์ดีฟอลต์คือ 2048 KB (แสดงเป็น 2048) สามารถใช้ค่าจำนวนเต็มใดๆ ที่หารด้วย 256 ลงตัวได้ การดำเนินการนี้จะตั้งค่าตัวเลือกที่เหมือนกับ ขนาดบัฟเฟอร์ ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่า

จำนวนแถวสูงสุดที่สแกน

จำนวนแถวที่จะสแกนระหว่างการกำหนดชนิดข้อมูลของคอลัมน์ตามข้อมูลที่มีอยู่

จะเป็นหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง 16 มีค่าเริ่มต้นอยู่ที่ 8 หากตั้งค่าไว้ที่ 0 ทุกแถวจะได้รับการสแกน หากตั้งค่าหมายเลขที่เกินกว่าที่กำหนดไว้จะมีการแจ้งว่าเกิดข้อผิดพลาด

หมดเวลาของหน้า

ระยะเวลา ซึ่งหน้าที่ไม่ได้ใช้งานยังคงบัฟเฟอร์ โดยแสดงผลเป็นหนึ่งส่วนสิบของหนึ่งวินาที สำหรับโปรแกรมควบคุมของ Microsoft Access ค่าเริ่มต้นคือ 0.5 วินาที และต้องมากกว่า 0 ตัวเลือกนี้ใช้ได้กับแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ใช้โปรแกรมควบคุมของ Microsoft Access

อ่านอย่างเดียว

กำหนดให้ฐานข้อมูลเป็นแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อป้องกันการปรับปรุงใดๆ

การดำเินินการที่ปลอดภัย

หากกำหนดไว้ที่ 0 ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น การดำเนินการทั้งหมดจะถูกกำหนดให้ทันที หากอยู่ที่ 1 การดำเนินการทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในดิสก์เฉพาะการดำเนินการกำหนดเท่านั้น แต่ประสิทธิภาพจะลดลงเล็กน้อย

เธรด

จำนวนเธรดพื้นหลังสำหรับให้โปรแกรมใช้งาน ค่านี้มีค่าดีฟอลต์อยู่ที่ 3 ผู้ใช้สามารถเพิ่มจำนวนเธรดได้ หากฐานข้อมูลมีกิจกรรมในปริมาณมาก

การซิงค์ที่ผู้ใช้ดำเนินการ

ระบุว่าโปรแกรมควบคุมของ Microsoft Access จะทำการดำเนินการที่ผู้ใช้กำหนดไว้โดยตรงแบบอะซิงโครนัสหรือไม่ การตั้งค่าดีฟอลต์ไว้ที่ "ตกลง" หมายความว่าโปรแกรมควบคุมของ Microsoft Access จะรอให้การยอมรับในการดำเนินการที่ผู้ใช้กำหนดดำเนินการเรียบร้อย

การตั้งค่านี้ไว้ที่ “ไม่” อาจทำให้เกิดผลลัพธ์การดำเนินการที่ไม่อาจคาดเดาได้ในสภาพแวดล้อมที่มีผู้ใช้งานหลายคน

สารบัญ