Hvis du vil bruge dialogboksen Angiv avancerede indstillinger, skal du først angive logonnavnet og adgangskoden til driveren.

Afhængigt af systemets sikkerhedskrav er det muligt, at du bliver bedt om at angive navn og adgangskode, hvis der bruges en systemdatabase (arbejdsgruppedatabase) til datakilden. Standardnavnet er Admin, og standardadgangskoden til Microsoft Access for Admin-brugeren er en tom streng.

Følgende indstillinger, som er tilgængelige i dialogboksen Angiv avancerede indstillinger, vil blive brugt i driveren, når der forsøges på at opnå adgang til en Access-database.

DefaultDir

Identificerer den standardmappe, driveren skal åbne.

Driver

Brug til at angive et brugerdefineret navn på Access-driveren.

FIL

Filtype. "MS Access" for Microsoft Access.

ExtendedAnsiSQL

Attribut for forbindelsesstreng. Hvis den angives til "1", aktiveres Jet 4.0-funktioner som oprettelse og udeladelse af visninger og procedurer, registrering af forkortelse af data, nye datatyper og brug af listen med reserverede SQL-92-ord. Standardværdien er "0", hvilket ikke aktiverer nogen af funktionerne.

ImplicitCommitSync

Angiver, hvordan ændringer foretaget uden for en transaktion skrives til databasen. Værdien er som standard angivet til "Yes", hvilket betyder, at Microsoft Access-driveren venter på, at bekræftelser i en intern/implicit transaktion skal fuldføres.

MaxBufferSize

Størrelsen på den interne buffer, i kilobyte, som bruges i Microsoft Access til at overføre data til og fra disken. Standardbufferstørrelsen er 2048 KB (vist som 2048). En hvilken som helst heltalsværdi, der kan deles med 256, kan bruges. Dette angiver den samme indstilling som Bufferstørrelse i dialogboksen Installation.

MaxScanRows

Det antal rækker, der skal scannes, når du angiver en kolonnes datatype baseret på eksisterende data.

Kan være et tal mellem 1 og 16. Standardværdien er 8. Hvis den angives til 0, scannes alle rækker. Et tal uden for grænsen vil returnere en fejl.

PageTimeout

Den tid i tiendedele af et sekund, som en ubrugt side bevares i bufferen. For Microsoft Access-driveren er standardværdien 0,5 sekunder, og den skal være større end 0. Indstillingen gælder for alle de datakilder, der bruger Microsoft Access-driveren.

ReadOnly

Angiver databasen som skrivebeskyttet for at forhindre opdateringer.

SafeTransactions

Hvis værdien er standardværdien 0, bekræftes alle transaktioner med det samme. Hvis værdien er 1, gemmes transaktionerne først på en disk, efter at de er blevet bekræftet, men det nedsætter ydeevnen en smule.

Threads

Det antal baggrundstråde, motoren skal bruge. Standardværdien er 3. Brugeren kan øge antallet af tråde, hvis der er stor aktivitet i databasen.

UserCommitSync

Angiver, om Microsoft Access-driveren udfører eksplicitte, brugerdefinerede transaktioner asynkront. Standardværdien er "Yes", hvilket betyder, at Microsoft Access-driveren venter på, at bekræftelser i en brugerdefineret transaktion skal fuldføres.

Hvis du angiver værdien til "No", kan det have uforudsigelige transaktionsmæssige konsekvenser i et miljø med flere brugere.