Ak chcete používať dialógové okno Nastaviť rozšírené možnosti, musíte najskôr zadať prihlasovacie meno a heslo pre tento ovládač.

V závislosti od požiadaviek zabezpečenia počítača, ovládač môže zobraziť výzvu na zadanie mena a hesla, ak zdroj údajov používa systémovú databázu (pracovnej skupiny). Predvolené meno je Admin a predvolené heslo pre používateľa Admin v programe Microsoft Access je prázdny reťazec.

Ovládač použije nasledujúce možnosti, ktoré sú k dispozícii v dialógovom okne Nastaviť rozšírené možnosti, keď pristupujete k ľubovoľnej databáze programu Access.

DefaultDir

Identifikuje predvolený adresár, ku ktorému má ovládač pristupovať.

Ovládač

Slúži na zadanie vlastného názvu pre ovládač Access.

FIL

Typ súboru. Vyberte možnosť MS Access pre program Microsoft Access.

ExtendedAnsiSQL

Atribút reťazca pripojenia. Ak je nastavený na hodnotu 1, povolia sa funkcie mechanizmu Jet 4.0, napríklad vytváranie a odstraňovanie zobrazení a procedúr, zisťovanie skrátenia údajov, nové typy údajov a používanie zoznamu vyhradených slov SQL-92. Predvolene je nastavená hodnota 0, ktorá nepovoľuje žiadne z týchto funkcií.

ImplicitCommitSync

Určuje, ako sa zmeny vykonané mimo transakcie zapíšu do databázy. Táto hodnota je pôvodne nastavená na možnosť Áno. Znamená to, že ovládač Microsoft Access bude čakať na dokončenie vykonávaní internej/implicitnej transakcie.

MaxBufferSize

Veľkosť internej medzipamäte v kilobajtoch, ktorú program Microsoft Access používa na prenos údajov na disk a z disku. Predvolená veľkosť medzipamäte je 2048 kB (zobrazuje sa ako číslo 2048). Môžete použiť ľubovoľnú celočíselnú hodnotu deliteľnú číslom 256. Táto položka nastavuje rovnakú možnosť ako položka Veľkosť medzipamäte v dialógovom okne Nastavenie.

MaxScanRows

Počet riadkov, ktoré sa majú prehľadať pri nastavovaní typu údajov v stĺpci na základe existujúcich údajov.

Hodnota môže byť číslo v rozsahu 1 až 16. Predvolene je nastavená hodnota 8. Ak je nastavená hodnota 0, prehľadajú sa všetky riadky. Číslo mimo tento rozsah vráti chybu.

PageTimeout

Čas v desatinách sekundy, počas ktorého nepoužívaná stránka zostane v medzipamäti. Pre ovládač Microsoft Access je predvolená hodnota 0,5 sekundy a musí byť väčšia ako 0. Táto možnosť sa vzťahuje na všetky zdroje údajov, ktoré používajú ovládač Microsoft Access.

ReadOnly

Označuje databázu iba na čítanie, aby sa zabránilo akýmkoľvek aktualizáciám.

SafeTransactions

Ak je nastavená predvolená hodnota 0, všetky transakcie sa okamžite vykonajú. Ak je nastavená hodnota 1, všetky transakcie sa uložia na disk iba pri operácii vykonávania, zníži sa však čiastočne výkon.

Vlákna

Počet vlákien procesov na pozadí, ktoré môže nástroj používať. Predvolene je nastavená hodnota 3. Používateľ môže zvýšiť počet vlákien procesov, ak databáza vykonáva veľké množstvo činností.

UserCommitSync

Určuje, či ovládač Microsoft Access bude vykonávať explicitné používateľom definované transakcie asynchrónne. Predvolene je nastavená hodnota Áno. Znamená to, že ovládač Microsoft Access bude čakať na dokončenie vykonávaní v používateľom definovaných transakciách.

Nastavenie tejto hodnoty na možnosť Nie, môže viesť k nepredvídateľným následkom na transakcie v prostredí viacerých používateľov.