Du må angi påloggingsnavnet og passordet for denne driveren for å kunne bruke dialogboksen Angi avanserte alternativer.

Det kan hende driveren ber om navn og passord hvis datakilden bruker en systemdatabase (arbeidsgruppe), avhengig av sikkerhetskravene i systemet. Standardnavn er Admin, og standard Microsoft Access-passord for Admin-brukeren er en tom streng.

Driveren vil bruke alternativene nedenfor, som er tilgjengelige i dialogboksen Angi avanserte alternativer når du åpner en Access-database.

DefaultDir

Identifiserer standardmappen driveren skal åpne.

Driver

Bruk denne til å angi et egendefinert navn for Access-driveren.

FIL

Filtype. "MS Access" for Microsoft Access.

ExtendedAnsiSQL

Tilkoblingsstrengattributt. Hvis det er satt til 1, aktiveres Jet 4.0-funksjoner som oppretting og fjerning av visninger og prosedyrer, sporing av avkuttede strenger, nye datatyper og bruk av den SQL-92-reserverte ordlisten. Standarden er 0, som ikke aktiverer noen av disse funksjonene.

ImplicitCommitSync

Angir hvordan endringer som er foretatt utenfor en transaksjon, skrives til databasen. Denne verdien er i utgangspunktet satt til Ja, noe som betyr at Microsoft Access-driveren vil vente til iverksettinger i en intern/implisitt transaksjon er fullført.

MaxBufferSize

Størrelsen på den interne bufferen, i kilobyte, som brukes i Microsoft Access til å overføre data til og fra disken. Standard bufferstørrelse er 2 048 kB (vises som 2048). Du kan bruke hvilken som helst heltallsverdi som kan deles på 256. Dette angir samme alternativ som Bufferstørrelse i dialogboksen Installasjon.

MaxScanRows

Antallet rader som skal skannes ved angivelse av datatype for en kolonne basert på eksisterende data.

Kan være et tall fra 1 til 16. Verdien settes som standard til 8. Hvis den settes til 0, skannes alle rader. Et tall utenfor tillatt område vil føre til en feilmelding.

PageTimeout

Tiden, i tiendedeler av et sekund, en ubrukt side blir liggende i bufferen. For Microsoft Access-driveren er standardverdien 0,5 sekunder og må være over 0. Dette alternativet gjelder alle datakilder som bruker Microsoft Access-driveren.

ReadOnly

Angir databasen som skrivebeskyttet for å forby eventuelle oppdateringer.

SafeTransactions

Hvis denne verdien blir stående på standarden 0, iverksettes alle transaksjoner umiddelbart. Hvis verdien settes til 1, lagres alle transaksjoner på disken først ved iverksetting, men ytelsen går litt ned.

Threads

Antallet bakgrunnstråder motoren skal bruke. Denne verdien er som standard 3. Brukeren kan øke antallet tråder hvis databasen har store mengder aktivitet.

UserCommitSync

Angir om Microsoft Access-driveren skal utføre eksplisitte brukerdefinerte transaksjoner asynkront. Standarden er Ja, noe som betyr at Microsoft Access-driveren vil vente til iverksetting i en brukerdefinert transaksjon er fullført.

Hvis du setter denne verdien til Nei, kan det føre til uforutsigbare transaksjonskonsekvenser i et miljø med flere brukere.