Komprimering av en database lagrer eksisterende data, men fjerner ubrukt plass i databasen. Dialogboksen Database som skal komprimeres angir den spesifikke databasen som skal komprimeres, og lar deg angi tilgang av typen delt lese-/skrivetilgang (standarden), skrivebeskyttet (som forbyr eventuelle oppdateringer) eller alene for databasen under komprimeringen.

Du kan bruke dialogboksen Konfigurer ODBC-driver for Microsoft Access til å utføre datakomprimeringen. Klikk Komprimer, og velg deretter filen og banen i dialogboksen Database som skal komprimeres. Klikk OK. Velg filen og banen, versjonen for den resulterende komprimerte filen samt nasjonal innstilling i dialogboksen Database som skal komprimeres, og klikk deretter OK. Filen det skal komprimeres til, kan ha samme navn som filen som komprimeres. Du får imidlertid en feilmelding hvis navnet på filen det skal komprimeres til, er det samme som navnet på en annen eksisterende fil. Komprimering av passordbeskyttede filer kan ha uforutsigbare resultater.

Se også