Sažimanje baze podataka čuva postojeće podatke, ali eliminiše neiskorišćeni prostor u bazi podataka. Dijalog Baza podataka iz koje se vrši sažimanje cilja na određenu bazu podatka za sažimanje i omogućava vam da odredite jedan od pristupa: Deljeno čitanje/pisanje (podrazumevano), Samo za čitanje (koji sprečava ažuriranje) ili Isključivo bazi podataka tokom procesa sažimanja.

Možete da koristite dijalog Instalacioni program za ODBC Microsoft Access da biste izvršili sažimanje podataka. Kliknite na dugme Sažmi, a zatim u dijalogu Baza podataka iz koje se vrši sažimanje, izaberite datoteku i putanju. Kliknite na dugme U redu. U dijalogu Baza podataka iz koje se vrši sažimanje, izaberite datoteku i putanju, verziju sažete datoteke i lokalne postavke, a zatim kliknite na dugme U redu. Datoteka u koju sažimate može da ima isti naziv kao i datoteka koja se sažima. Međutim, greška će biti prijavljena ako je ime datoteke u koju sažimate isto kao i ime neke druge postojeće datoteke. Sažimanje datoteka koje su zaštićene lozinkom može dovesti do nepredviđenih rezultata.

Takođe pogledajte