Bir veritabanı sıkıştırıldığında varolan veriler kaydedilir ancak veritabanında kullanılmayan alan ortadan kaldırılır. Veritabanı Sıkıştırma Kaynağı iletişim kutusu sıkıştırılacak veritabanını hedefler ve sıkıştırma işlemi sırasında veritabanına Okuma/Yazma Paylaşımlı erişimi (varsayılan), Salt Okunur erişimi (güncelleştirmeleri engeller) veya Dışlayıcı erişimi vermenize olanak sağlar.

Veri sıkıştırmak için ODBC Microsoft Access Kurulumu iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. Sıkıştır’ı tıklatın, ardından Veritabanı Sıkıştırma Hedefi iletişim kutusunda dosyayı ve yolu seçin. Tamam'ı tıklatın. Veritabanı Sıkıştırma Hedefi iletişim kutusunda, dosyayı ve yolu, dosyanın sıkıştırılmış halini ve konumu seçin, ardından Tamam’ı tıklatın. Dosya sıkıştırma hedefinin adı sıkıştırılacak dosya ile aynı olabilir. Ancak sıkıştırma hedefi olan dosyanın adı varolan başka bir dosyanınkiyle aynı ise bir hata döndürülür. Parola korumalı dosyaları sıkıştırmak tahmin edilemeyen sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Ayrıca bkz.