IISAM kayıt defteri ayarları her ilgili IISAM DLL’inde DLLRegisterServer çağrıldığında yazılır. DLLUnregisterServer çağrıldığında IISAM kayıt defteri ayarları kaldırılır. Bu DLLRegisterServer işlevi Jet ODBC işlevi tarafından her IISAM DLL için dinamik şekilde çağrılır. Örneğin, bir IISAM kullanılarak bağlantı denemesi yapılır ve bağlantı başarısız olursa, sürücü bu IISAM’ı başlatmaya çalışır (DLLRegisterServer’ı çağırarak) ve bağlantıyı yeniden dener.