Ustawienia rejestru usługi IISAM są zapisywane podczas wywoływania funkcji DLLRegisterServer dla poszczególnych plików DLL usługi IISAM. Ustawienia rejestru usługi IISAM są usuwane podczas wywoływania funkcji DLLUnregisterServer. Funkcja DLLRegisterServer jest wywoływana dynamicznie przez funkcję ODBC aparatu Jet dla poszczególnych plików DLL usługi IISAM. Jeśli na przykład próba ustanowienia połączenia przy użyciu dowolnej usługi IISAM początkowo się nie powiedzie, sterownik spróbuje zainicjować tę usługę IISAM (wywołując funkcję DLLRegisterServer), a następnie ponowi próbę połączenia.