Sterownik ODBC Desktop Database Drivers w wersji 4.0 zawiera dwa 32-bitowe pliki usługi ISAM dla plików tekstowych: Mstext40.dll i Odtext32.dll.