Ovládače ODBC Desktop Database Drivers 4.0 obsahujú dva 32-bitové súbory ISAM pre textové súbory: Mstext40.dll a Odtext32.dll.