Dialógové okno Inštalácia ODBC Text, okrem iných, obsahuje tieto ovládacie prvky:

Informácie o zdroji údajov

Identifikuje súbor. Pole Popis, ktoré je predvolene prázdne, môže obsahovať popisné kvalifikátory.

Databáza

Predvolené umiestnenie súboru. Ak chcete použiť iné umiestnenie, kliknite na tlačidlo Vybrať adresár.

Súbory

Zoznam prípon názvov textových súborov pre zdroj údajov. Ak chcete používať všetky súbory v adresári, začiarknite políčko Predvolená (*.*). Ak chcete používať iba súbory so zadanými príponami, zrušte začiarknutie políčka Predvolená (*.*) a pridajte požadované prípony. Keď zrušíte začiarknutie políčka Predvolená (*.*), predvolené prípony sú *.asc, *.csv, *.tab a *.txt.

Ak chcete pridať príponu, zadajte ju do poľa Prípona a kliknite na tlačidlo Pridať. Prípona musí používať formát *.xxx. Ak chcete napríklad používať súbory .dat, zadajte príponu *.dat. Ak chcete odstrániť príponu, vyberte ju v zozname Zoznam prípon a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Definovať formát

Pomocou dialógového okna Definovanie textového formátu môžete definovať formát stĺpcov vo vybratom súbore a zadať schému pre všetky tabuľky údajov.

Poznámka:
Keď používate ovládač Text Driver, po vykonaní príkazu CREATE TABLE s názvom bez prípony sa vytvorí súbor bez prípony. Ak chcete v dialógovom okne Definovanie textového formátu zobraziť súbory bez prípony, do zoznamu Zoznam prípon v dialógovom okne Inštalácia ODBC Text musíte pridať príponu „*.“.

Poznámka:
Podrobné a programové informácie o tomto ovládači nájdete v lokalite MSDN Library. Ďalšie informácie nájdete v častiach Konverzia zdroja údajov, Položky IISAM databázy Registry, Textové súbory ISAM a Súbory spoločných súčastí ODBC v tomto súbore Pomocníka.

Pozrite tiež