Dialogové okno Nastavení ODBC pro text obsahuje (mimo jiné) následující ovládací prvky:

Informace o zdroji dat

Identifikuje soubor. Pole Popis, které je ve výchozím nastavení prázdné, může obsahovat popisné kvalifikátory.

Databáze

Výchozí umístění souboru. Pokud chcete jiné umístění, klikněte na tlačítko Vybrat adresář.

Soubory

Uvádí seznam přípon souborů pro textové soubory v daném zdroji dat. Chcete-li použít všechny soubory v adresáři, zaškrtněte políčko Výchozí (*.*). Chcete-li použít pouze soubory s určenými příponami, zrušte zaškrtnutí políčka Výchozí (*.*) a přidejte požadované přípony. Když není zaškrtnuté políčko Výchozí (*.*), výchozí přípony jsou *.asc, *.csv, *.tab a *.txt.

Chcete-li přidat příponu, zadejte ji do pole Přípona a klikněte na tlačítko Přidat. Přípona musí mít formát *.xxx. Chcete-li například používat soubory DAT, zadejte *.dat. Chcete-li odebrat příponu, vyberte ji v Seznamu přípon a klikněte na tlačítko Odebrat.

Definovat formát

V dialogovém okně Definice formátu textu můžete definovat formát pro sloupce ve vybraném souboru a určit schéma pro každou tabulku dat.

Poznámka:
Když se používá ovladač Text, je při spuštění příkazu CREATE TABLE s názvem bez přípony vytvořen soubor, který nemá žádnou příponu. Chcete-li v dialogovém okně Definice formátu textu zobrazit soubory bez přípony, je třeba v dialogovém okně Nastavení ODBC pro text do Seznamu přípon přidat příponu „*.“.

Poznámka:
Podrobné a programové informace o tomto ovladači se nacházejí v knihovně MSDN. Další informace lze nalézt v tématech Převod zdroje dat, Položky registru IISAM, Soubory ISAM pro text a Společné soubory součástí rozhraní ODBC v této nápovědě.

Viz také