Dialogové okno Vybrat sešit slouží k vyhledání a výběru souboru sešitu aplikace Microsoft Excel. Pole Název databáze ukazuje vybraný soubor. Chcete-li zakázat aktualizace tohoto sešitu, zaškrtněte políčko Jen pro čtení. Vyberte požadovaný soubor sešitu pomocí ovládacích prvků Adresáře, Zobrazit soubory typu a Ovladače, případně kliknutím na možnost Síť vyhledejte sešit v síti.