Nastavení registru IISAM se zapisují při volání procedury DLLRegisterServer v jednotlivých knihovnách DLL modulu IISAM. Nastavení registru IISAM se odeberou při volání procedury DLLUnregisterServer. Tato funkce DLLRegisterServer je volána dynamicky funkcí rozhraní Jet ODBC pro každou knihovnu DLL modulu IISAM. Je-li například učiněn pokus o připojení pomocí modulu IISAM a připojení se na začátku nezdaří, pokusí se ovladač inicializovat tento modul IISAM (zavoláním procedury DLLRegisterServer) a opakovat připojení.