Dialogové okno Vybrat indexy obsahuje (mimo jiné) následující ovládací prvky:

Tabulky

Seznam všech souborů v aktuálně vybraném zdroji dat.

Indexy

Seznam indexů přiřazených k aktuálně vybranému souboru v seznamu Tabulky.

Zobrazit soubory typu

Určuje, které typy souborů mají být zobrazeny v seznamu Indexy.

Ovladač ODBC pro dBASE automaticky otevře a aktualizuje indexové soubory dBASE IV. Pokud chcete přidružit indexové soubory dBASE III (s příponou NDX) k souborům dBASE, je třeba použít dialogové okno Vybrat indexy.

Při vytváření indexů dBASE platí následující omezení:

  • Všechny názvy sloupců musí být platné.
  • Všechny sloupce musí být ve stejném vzestupném nebo sestupném pořadí.
  • Délka jakéhokoli jednoho textového sloupce musí být menší než 100 bajtů.
  • Pokud existuje více sloupců, všechny sloupce musí být textové a suma jejich velikostí musí být menší než 100 bajtů.
  • Pole typu Memo nelze indexovat.
  • Pro aktuální sadu polí nesmí být již určen index. (Nejsou tedy povoleny duplicitní indexy.)
  • Název indexu musí odpovídat konvenci pojmenování souborů dBASE. Verze dBASE III požaduje, aby každý index byl v samostatném souboru a měl příponu NDX. Ve verzi dBASE IV jsou indexy vytvářeny jako názvy značek, které jsou uloženy v jednom souboru MDX se stejným základním názvem jako soubor databáze. (Například Emp.mdx je indexový soubor pro databázi Emp.dbf.)

Přidružení indexu k tabulce:

  1. V seznamu Tabulky vyberte soubor.
  2. V seznamu Indexy vyberte index.
  3. Kliknutím na tlačítko OK uložte přidružení indexu k tabulce.
Poznámka:
Indexy dBASE III musí být přiřazeny pomocí tohoto dialogového okna, jinak je ovladač nerozpozná.