Dialogové okno Nastavení ODBC pro Microsoft Access obsahuje (mimo jiné) následující ovládací prvky:

Informace o zdroji dat

Identifikuje databázi aplikace Access, výchozí je název přidělený výrobcem. Pole Popis, které je ve výchozím nastavení prázdné, může obsahovat popisné kvalifikátory.

Databáze

Kliknutím na tlačítko Opravit (Dialogové okno Opravit databázi) můžete opravit poškozenou databázi aplikace Access a kliknutím na tlačítko Komprimovat (Dialogové okno Zdrojová databáze komprimace) můžete snížit neúčelně zabraný prostor. Kliknutím na tlačítko Vybrat nebo Vytvořit můžete otevřít existující nebo novou databázi.

Systémová databáze

Chcete-li vybrat sdílenou databázi, klikněte na toto tlačítko. Výchozí uživatelské jméno je Admin a výchozí heslo aplikace Microsoft Access pro uživatele Admin je prázdný řetězec.

Možnosti

Kliknutím na tuto možnost můžete změnit následující možnosti ovladače:

  • Časový limit stránky. Doba (v desetinách sekundy), po kterou zůstává nepoužitá stránka ve vyrovnávací paměti. Vždy musí být vyšší než 0.
  • Velikost vyrovnávací paměti. Velikost vnitřní vyrovnávací paměti (v kB), kterou používá aplikace Microsoft Access pro přesun dat na disk a z disku. Může být libovolné celé číslo dělitelné 256.
  • Omezení přístupu k databázi.

Upřesnění

Po kliknutí na tuto položku můžete nakonfigurovat další možnosti pro výkon ovladače.

Poznámka:
Podrobné a programové informace o tomto ovladači se nacházejí v knihovně MSDN. Další informace naleznete v tématech Převod zdroje dat, Soubory aplikace Access, Položky registru IISAM a Společné soubory součástí rozhraní ODBC. Je k dispozici podpora produktu.