Dialogboksen Konfiguration af ODBC Microsoft Access indeholder bl.a. følgende kontrolelementer:

Datakildeoplysninger

Identificerer den Access-database, der som standard får det navn, som blev tildelt af producenten. Feltet Beskrivelse, der som standard er tomt, kan indeholde de beskrivende kvalifikatorer.

Database

Klik på Reparer (Dialogboksen Reparer database) for at rette en beskadiget Access-database, og klik på Komprimer (Dialogboksen Komprimer fra database) for at reducere mængden af ubrugt plads. Klik på Vælg eller Opret for at åbne en eksisterende eller ny database.

Systemdatabase

Klik for at vælge en delt database. Standardbrugernavnet er Admin, og standardadgangskoden til Microsoft Access for Admin-brugeren er en tom streng.

Indstillinger

Klik for at ændre følgende driverindstillinger:

  • Timeout for side. Den tid i tiendedele af et sekund, som en ubrugt side bevares i bufferen. Værdien skal altid være større end 0.
  • Bufferstørrelse. Størrelsen på den interne buffer, i kilobyte, som bruges i Microsoft Access til at overføre data til og fra disken. Værdien kan være en uvilkårlig heltalsværdi, der kan deles med 256.
  • Begrænsninger i databaseadgangen.

Avanceret

Klik for at konfigurere flere indstillinger for driverydeevne.

Bemærk!
Du kan finde detaljerede og programmeringsmæssige oplysninger om driveren i MSDN Library. Du kan finde andre oplysninger under Konvertere datakilde, Access-filer, Poster i registreringsdatabasen for IISAM og Fælles ODBC-komponentfiler. Produktsupport er tilgængelig.