Dialogboksen Konfiguration af ODBC-tekst indeholder bl.a. følgende kontrolelementer:

Datakildeoplysninger

Identificerer filen. Feltet Beskrivelse, der er tomt som standard, kan indeholde de beskrivende kvalifikatorer.

Database

Standardfilplaceringen. Hvis du vil ændre placeringen, skal du klikke på Vælg mappe.

Filer

Angiver filtypenavnene for tekstfilerne i datakilden. Hvis du vil bruge alle filerne i mappen, skal du markere afkrydsningsfeltet Standard (*.*). Hvis du kun vil bruge filer med bestemte filtypenavne, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Standard (*.*) og tilføje de ønskede filtypenavne. Når markeringen i afkrydsningsfeltet Standard (*.*) fjernes, er standardfiltypenavnene *.asc, *.csv, *.tab og *.txt.

Hvis du vil tilføje et filtypenavn, skal du skrive filtypenavnet i feltet Filtypenavn og klikke på Tilføj. Filtypenavnet skal have følgende format: *.xxx. Hvis du f.eks. vil bruge .dat-filer, skal du skrive *.dat. Hvis du vil fjerne et filtypenavn, skal du markere filtypenavnet på listen Filtypenavn og klikke på Fjern.

Definer format

Brug dialogboksen Definer tekstformat til at angive formatet for kolonnerne i en markeret fil og til at angive skemaet for hver datatabel.

Bemærk!
Når driveren Text bruges, oprettes der en fil uden noget filtypenavn, når sætningen CREATE TABLE udføres med et navn uden filtypenavn. Hvis du vil have vist filer uden filtypenavne i dialogboksen Definer tekstformat, skal "*." føjes til listen Filtypenavn i dialogboksen Konfiguration af ODBC-tekst.

Bemærk!
Du kan finde detaljerede og programmeringsmæssige oplysninger om driveren i MSDN Library. Du kan finde andre oplysninger under Konvertere datakilde, Poster i registreringsdatabasen for IISAM, ISAM-tekstfiler og Fælles ODBC-komponentfiler i denne Hjælp-fil.

Se også