Dialogrutan ODBC - inställningar för Text innehåller bland annat följande kontroller:

Information om datakällan

Identifierar filen. Fältet Beskrivning, som är tomt som standard, kan innehålla din egen beskrivning.

Databas

Standardfilplatsen. Om du vill använda en annan plats klickar du på Välj katalog.

Filer

Visar filnamnstillägg för textfilerna i datakällan. Om du vill använda alla filerna i katalogen markerar du kryssrutan Standard (*.*). Om du bara vill använda filer med vissa filnamnstillägg avmarkerar du kryssrutan Standard (*.*) och lägger till de filnamnstillägg du vill använda. Om Standard (*.*) är avmarkerat används filnamnstilläggen ASC, CSV, TAB och TXT.

Om du vill lägga till ett filnamnstillägg skriver du tillägget i rutan Filtillägg och klickar på Lägg till. Filnamnstillägget måste vara i formatet *.XXX. Om du till exempel vill använda DAT-filer skriver du *.dat. Om du vill ta bort ett filnamnstillägg markerar du tillägget i listan Filtillägg och klickar på Ta bort.

Definiera format

Du använder dialogrutan Definiera textformat för att definiera formatet för kolumnerna i en viss fil och för att ange ett schema för varje datatabell.

Obs!
Om du använder textdrivrutinen skapas en fil utan filnamnstillägg när uttrycket CREATE TABLE körs med ett namn som saknar filnamnstillägg. Om du vill visa filer utan filnamnstillägg i dialogrutan Definiera textformat måste du lägga till ”*.” i listan Tilläggslista i dialogrutan ODBC - inställningar för Text.

Obs!
Mer detaljerad information om den här drivrutinen finns i MSDN Library. Mer information finns även under Konvertering av datakälla, IISAM-registerposter, Text ISAM-filer och Gemensamma ODBC-komponentfiler i den här hjälpfilen.

Se även