U dijaloškom okviru Instalacija ODBC sučelja za Text nalaze se, između ostalog, sljedeće kontrole:

Informacije o izvoru podataka

Identificira datoteku. U polju Opis, koje je prema zadanim postavkama prazno, mogu se nalaziti vaši opisni kvalifikatori.

Baza podataka

Zadano mjesto datoteke. Ako želite promijeniti mjesto, kliknite Odaberite direktorij.

Datoteke

Navodi datotečna proširenja tekstnih datoteka izvora podataka. Ako želite koristiti sve datoteke u direktoriju, uključite potvrdni okvir Zadano (*.*). Ako želite koristiti samo datoteke s određenim proširenjima, isključite potvrdni okvir Zadano (*.*) i dodajte željena proširenja. Kada je potvrdni okvir Zadano (*.*) isključen, zadana proširenja su *.asc, *.csv, *.tab i *.txt.

Za dodavanje proširenja unesite proširenje u okvir Proširenje i kliknite Dodaj. Proširenje mora biti u obliku *.xxx. Ako, na primjer, želite koristiti .dat datoteke, unesite *.dat. Za uklanjanje proširenja odaberite proširenje na popisu Proširenje i kliknite Ukloni.

Definirajte oblik

U dijaloškom okviru Definiranje oblika teksta definirajte oblik za stupce u odabranoj datoteci i navedite shemu za svaku podatkovnu tablicu.

Napomena:
Kada se koristi upravljački program za tekst, prilikom izvođenja naredbe CREATE TABLE s nazivom koji nema proširenje stvara se datoteka bez proširenja. Za prikaz datoteka bez proširenja u dijaloškom okviru Definiranje oblika teksta "*." se mora dodati na Popis proširenja u dijaloškom okviru Instalacija ODBC sučelja za Text.

Napomena:
Detaljne i programske informacije o ovom upravljačkom programu nalaze se u MSDN biblioteci. Ostale informacije možete pronaći pod Pretvorba izvora podataka, Unosi IISAM registra, Tekstne ISAM datoteke i Zajedničke datoteke ODBC komponente u ovoj datoteci pomoći.

Također pogledajte