ODBC teksto sąrankos dialogo lange, be kitų, yra šie valdikliai:

Duomenų šaltinio informacija

Identifikuoja failą. Lauke Aprašas, kuris numatytas kaip tuščias, gali būti jūsų aprašomieji kvalifikatoriai.

Duomenų bazė

Numatytoji failo vieta. Jei norite nurodyti kitą vietą, spustelėkite Pasirinkti katalogą.

Failai

Pateikiamas duomenų šaltinio teksto failų pavadinimų plėtinių sąrašas. Jei norite naudoti visus kataloge esančius failus, pažymėkite žymės langelį Numatytasis (*.*). Jei norite naudoti tik failus su nurodytais plėtiniais, išvalykite žymės langelį Numatytasis (*.*) ir pridėkite pageidaujamus plėtinius. Išvalius langelį Numatytasis (*.*), numatytieji plėtiniai yra *.asc, *.csv, *.tab ir *.txt.

Jei norite pridėti plėtinį, jį įveskite lauke Plėtinys ir spustelėkite Pridėti. Naudojamas plėtinio formatas turi būti toks *.xxx. Pavyzdžiui, jei norite naudoti .dat failus, įveskite *.dat. Jei norite pašalinti plėtinį, pasirinkite jį iš sąrašo Plėtiniai ir spustelėkite Pašalinti.

Formato apibrėžimas

Naudodami dialogo langą Teksto formato apibrėžimas apibrėžkite pažymėto failo stulpelių formatą ir nurodykite kiekvienos duomenų lentelės schemą.

Pastaba:
Kai naudojama teksto tvarkyklė, failas be plėtinio sukuriamas tada, kai CREATE TABLE išrašas vykdomas su pavadinimu be plėtinio. Jei norite peržiūrėti failus be plėtinių dialogo lange Teksto formato apibrėžimas, prie Plėtinių sąrašo dialogo lange ODBC teksto sąranka reikia pridėti „*.“.

Pastaba:
Detali programinė informacija apie šią tvarkyklę pateikiama MSDN bibliotekoje. Kitą informaciją galima rasti lauke Duomenų šaltinio konvertavimas, IISAM registro įrašai, ISAM teksto failai ir Bendri ODBC komponento failai šiame žinyno faile.

Taip pat žr.