Įveskite visą naujos „Microsoft Access“ duomenų bazės, kurią norite kurti, maršrutą.

Naudodamiesi „Microsoft Access“ tvarkykle spustelėkite Kurti ir sukurkite naują duomenų bazę.

Pastaba:
Tokiu būdu sukurta duomenų bazė veiks tik su „Microsoft Access 7.0“ ir naujomis versijomis.

Jei sąrankos metu nepateikiama jokia duomenų bazė, vartotojas bus paragintas pasirinkti duomenų bazės failą, jungdamasis prie duomenų šaltinio.

Naujos duomenų bazės dialogo lange, be kitų, yra šie valdikliai:

Duomenų bazės pavadinimas ir vieta

Nurodo naujos duomenų bazės pavadinimą ir vietą.

Lokalė

Nurodo duomenų bazės lokalę (LCID) arba kalbą.

Formatas

Nurodo „Microsoft Jet Database Engine“ formatą. Parinktys: Version 4.x (naujausia „Unicode“ formatas), Version 3.x (ANSI formatas) arba Version 2.x (ANSI formatas).

Parinktys

Spustelėjus Sistemos duomenų bazė sukuriama duomenų bazė, kurią galima bendrai naudoti, ir ji bus įrašoma skirtuke Sistemos DSN ODBC duomenų šaltinio administratoriuje.

Spustelėjus Šifravimas nustatoma ši „Access“ parinktis. Išleidus „Microsoft Jet Database Engine 4.0“ versiją, duomenų bazės šifravimas leidžiamas kuriant duomenų bazes. Papildomos informacijos žr. „Jet“ duomenų bazės variklio programuotojo nuorodoje. Parinktis Šifravimai galima tik pažymėjus 4.x versijos formatą.