ป้อนพาธแบบเต็มของฐานข้อมูล Microsoft Access ใหม่ที่คุณต้องการสร้าง

เมื่อใช้โปรแกรมควบคุม Microsoft Access ให้คลิก สร้าง เพื่อสร้างฐานข้อมูลใหม่

หมายเหตุ:
ฐานข้อมูลที่สร้างด้วยวิธีนี้จะทำงานกับ Microsoft Access 7.0 และรุ่นที่สูงกว่าเท่านั้น

หากไม่มีฐานข้อมูลระบุในการตั้งค่า ผู้ใช้จะถูกพร้อมท์ให้เลือกแฟ้มฐานข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล

กล่องโต้ตอบ ฐานข้อมูลใหม่ จะประกอบด้วยการควบคุมต่างๆ ต่อไปนี้

ชื่อและตำแหน่งที่ตั้งฐานข้อมูล

ระบุชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของฐานข้อมูลใหม่

ระบบภาษา

ระบุระบบภาษา (LCID) หรือภาษาสำหรับฐานข้อมูล

รูปแบบ

ระบุรูปแบบของ Microsoft Jet Database Engine ตัวเลือก: Version 4.x (ใหม่ล่าสุด รูปแบบ Unicode), Version 3.x (รูปแบบ ANSI) หรือ Version 2.x (รูปแบบ ANSI)

ตัวเลือก

การคลิก ฐานข้อมูลระบบ จะเป็นการสร้างฐานข้อมูลที่สามารถใช้ร่วมกันได้ และจะถูกจัดเก็บไว้ในแท็บ DSN ระบบ ในผู้ดูแลแหล่งข้อมูลของ ODBC

การคลิก การเข้ารหัส จะเป็นการตั้งค่าตัวเลือก Access นี้ ใน Microsoft Jet Database Engine รุ่น 4.0 การเข้ารหัสฐานข้อมูลสามารถทำได้ขณะสร้างฐานข้อมูล ดูข้อมูลอ้างอิงของ Jet Database Engine Programmer สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ตัวเลือก การเข้ารหัส มีให้ใช้งานเฉพาะเมื่อเลือกรุ่น 4.x เท่านั้น

สารบัญ