หากใช้โปรแกรมควบคุม Microsoft Access อยู่ ให้คลิก ฐานข้อมูล แล้วคลิก ฐานข้อมูลระบบ ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่า ODBC Microsoft Access เพื่อเลือกฐานข้อมูลระบบผ่านกล่องโต้ตอบ เลือกฐานข้อมูลระบบ โปรแกรมควบคุมอาจพร้อมท์ให้คุณป้อนชื่อและรหัสผ่านของคุณ ของฐานข้อมูลระบบ ชื่อดีฟอลต์คือ Admin และรหัสผ่านดีฟอลต์ของ Microsoft Access สำหรับผู้ใช้ชื่อ Admin จะเป็นสตริงว่างเปล่า

กล่องโต้ตอบ เลือกฐานข้อมูลระบบ จะประกอบด้วยการควบคุมต่างๆ ต่อไปนี้

ชื่อฐานข้อมูล

ชื่อแฟ้มฐานข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งมีส่วนขยายเป็น .mdb

อ่านอย่างเดียว

กำหนดให้ฐานข้อมูลเป็นแบบอ่านอย่างเดียวเพื่อป้องกันการปรับปรุงใดๆ

เฉพาะ

หากเลือก ฐานข้อมูลจะเปิดในโหมดเฉพาะ ซึ่งจะจำกัดการเข้าถึงให้กับผู้ใช้คนเดียวในแต่ละครั้งและจะปรับปรุงประสิทธิภาพ หากล้าง ฐานข้อมูลจะเปิดในโหมดใช้ร่วมกัน และผู้ใช้หลายคนจะสามารถเข้าถึงได้พร้อมกัน

สารบัญ