ใช้กล่องโต้ตอบ เลือกสมุดงาน เพื่อค้นหาและเลือกแฟ้ม Microsoft Excel Workbook ชื่อฐานข้อมูล จะแสดงแฟ้มที่เลือกไว้ ถ้าต้องการป้องกันไม่ให้มีการปรับปรุงในแฟ้มนี้ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อ่านอย่างเดียว ค้นหาแฟ้มสมุดงานที่ต้องการโดยใช้การควบคุม ไดเรกทอรี, รายการชนิดแฟ้ม และ โปรแกรมควบคุม หรือคลิก เครือข่าย เพื่อค้นหาสมุดงานในเครือข่าย

สารบัญ