Bir Microsoft Excel Çalışma Kitabı dosyası bulmak ve seçmek için Çalışma Kitabı Seç iletişim kutusunu kullanın. Veritabanı Adı seçili dosyayı gösterir. Bu dosyanın güncellenmesini engellemek için Salt Okunur onay kutusunu seçin. Dizinler, Listelenecek Dosya Türü ve Sürücüler denetimlerini kullanarak istediğiniz çalışma kitabı dosyasını arayın veya ağda bir çalışma kitabı aramak için ’ı tıklatın.