Bu belgedeki bilgiler, URL ve diğer Internet Web site başvuruları dahil, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Aksi belirtilmediği sürece, buradaki örneklerde geçen şirketler, kuruluşlar, ürünler, etki alanı adları, e-posta adresleri, logolar, kişiler, mekanlar ve olaylar hayal ürünüdür. Gerçek şirket, kuruluş, ürün, etki alanı adı, e-posta adresi, logo, kişi, mekan ve olaylarla kurulabilecek bağlantılar tümüyle rastlantısaldır. Geçerli tüm telif yasalarına uymaktan kullanıcı sorumludur. Telif hakları kapsamındaki haklar sınırlı kalmamak kaydıyla, Microsoft Corporation'ın yazılı açık izni olmadan bu belgenin hiçbir bölümü herhangi bir biçimde, herhangi bir yöntemle (elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt veya başka şekilde) veya herhangi bir amaçla çoğaltılamaz, aktarılamaz, bir geri alma sisteminde saklanamaz veya bu tür bir sisteme konamaz.

Microsoft'un, bu belgenin konusuyla ilgili patentleri, patent uygulamaları, ticari markaları, telif hakları veya başka fikri mülkiyet hakları olabilir. Microsoft tarafından yazılı bir lisans sözleşmesinde açıkça belirtilmediği sürece, bu belgeye sahip olmanız size bu patentleri, ticari markaları, telif haklarını ve diğer fikri mülkiyet haklarını kullanma hakkını vermez.

© 2009 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Microsoft, Active Directory, ActiveX, JScript, Microsoft Press, MSDN, MS-DOS, Outlook, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, SQL Server, Visual Basic, Visual C++, Visual Studio, Win32, Windows ve Windows NT; Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır.

Diğer tüm ticari markalar sahiplerinin mülkiyeti altındadır.