Відомості в цьому документі, включно з URL-адресами та іншими посиланнями на веб-сайти в Інтернеті, можуть змінюватися без попередження. Якщо не вказано інше, як приклад використовуються вигадані назви організацій і виробів, імена доменів, адреси електронної пошти, емблеми, а також імена, місця та події. Можливу схожість із реальними підприємствами, організаціями, виробами, іменами доменів, адресами електронної пошти, емблемами, особами, місцями та подіями слід розглядати як випадкову. Користувач несе відповідальність за дотримання всіх діючих законів про авторські права. Без обмеження авторських прав жодну частину цього документа не дозволяється відтворювати, зберігати або вводити в систему пошуку даних чи передавати в будь-якій формі або будь-яким чином (в електронному вигляді, механічно, у вигляді фотокопій або записів чи в будь-який інший спосіб) чи з будь-якою метою без явного письмового дозволу корпорації Майкрософт.

Корпорація Майкрософт може володіти патентами, заявами на патенти, товарними знаками, авторськими правами та іншими правами на інтелектуальну власність, що стосуються предмету цього документа. За винятком випадків, коли це спеціально передбачено будь-якою письмовою ліцензійною угодою Майкрософт, надання цього документу не надає вам жодних ліцензій на ці патенти, товарні знаки, авторські права або іншу інтелектуальну власність.

© Корпорація Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Усі права захищено.

Microsoft, Active Directory, ActiveX, JScript, Microsoft Press, MSDN, MS-DOS, Outlook, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, SQL Server, Visual Basic, Visual C++, Visual Studio, Win32, Windows та Windows NT є зареєстрованими товарними знаками групи компаній Майкрософт.

Усі інші товарні знаки є власністю їх відповідних власників.

Зміст