У наведеній нижче таблиці перелічено файли, потрібні кожному компоненту драйверів ODBC Desktop Database Driver 4.0. Ці файли інсталюються в каталог \Windows\System або \Windows\System32. Якщо файли ODBC раніше імпортовано в інший каталог, переконайтеся, що в каталозі \Windows\System (або System32) використовуються новіші файли.

Деякі файли потрібні для кількох компонентів. Ці файли потрібно повторно розповсюдити, якщо разом із комерційними застосунками необхідно повторно розповсюдити драйвери ODBC Desktop Database Driver.

Наведені нижче файли спільно використовуються всіма драйверами ODBC Desktop Database Driver.

 • Ds16gt.dll
 • Ds32gt.dll
 • Expsrv.dll
 • Msjint40.dll
 • Msjet40.dll
 • Msjter40.dll
 • Msjtes40.dll
 • Msvcrt40.dll
 • Odbc16gt.dll
 • Odbc32.dll
 • Odbc32gt.dll
 • Odbccp32.cpl
 • Odbccp32.dll
 • Odbccr32.dll
 • Odbcinst.chm
 • Odbcint.dll
 • Odbcjet.chm
 • Odbcji32.dll
 • Odbcjt32.dll
 • Odbctl32.dll
 • Odbctrac.dll
 • Vbajet32.dll

Зміст