32-розрядні джерела даних, які використовуються із драйверами ODBC Desktop Database Driver версії 2.0 автоматично перетворюються на 32-розрядні джерела даних для драйверів версії 4.0. Перетворення для 16-розрядних джерел даних недоступне. Щоб змінити 16-розрядне джерело даних на 32-розрядне, створіть нове 32-розрядне джерело даних, а потім (необов’язково) видаліть старе 16-розрядне джерело даних. 32-розрядне та 16-розрядне джерела даних не можуть мати однакові імена.

Зміст