Sursele de date pe 32 biţi utilizate cu ODBC Desktop Database Drivers versiunea 2.0 sunt convertite automat ín surse de date pe 32 biţi pentru driverele versiunii 4.0. Nu este furnizată nicio conversie pentru sursele de date pe 16 biţi. Pentru a modifica o sursă de date pe 16 biţi íntr-una pe 32 biţi, creaţi o sursă de date pe 32 biţi nouă, apoi (ín mod opţional) ştergeţi sursa de date pe 16 biţi veche. O sursă de date pe 32 biţi şi o sursă de date pe 16 biţi nu pot partaja acelaşi nume.