Caseta de dialog Instalare ODBC Microsoft Excel conţine, íntre altele, următoarele controale:

Informaţii sursă de date

Identifică fişierul Excel. Câmpul Descriere, care este gol ín mod implicit, poate conţine calificatorii descriptivi.

Bază de date

Utilizaţi aceste opţiuni pentru a modifica locaţia implicită a fişierului. Dacă se doreşte o altă locaţie, faceţi clic pe Selectare director sau Selectare registru de lucru, ín funcţie de ce versiune de produs Excel aţi selectat ín caseta Versiune.

Driver

Rânduri de scanat specifică numărul de rânduri pe care configurarea sau driverul le vor scana la setarea coloanelor şi a tipurilor de date pentru coloane. Acesta poate fi orice număr de la 1 la 16.

Bifaţi Doar ín citire pentru a interzice actualizările fişierului Excel.

Notă:
Informaţii detaliate şi programatice despre acest driver pot fi găsite ín Biblioteca MSDN. Alte informaţii se pot găsi la Conversia surselor de date, Fişiere Excel, Intrări registry IISAM şi Fişierele componente ODBC obişnuite din acest fişier de ajutor. Asistenţă produse este disponibilă.