Το παράθυρο διαλόγου Εγκατάσταση του ODBC για το Microsoft Excel περιέχει μεταξύ άλλων τα εξής στοιχεία ελέγχου:

Πληροφορίες αρχείων προέλευσης δεδομένων

Αναγνωρίζει το αρχείο Excel. Στο πεδίο Περιγραφή, το οποίο είναι κενό από προεπιλογή, μπορείτε να καταχωρήσετε τα περιγραφικά προσδιοριστικά σας.

Βάση δεδομένων

Χρησιμοποιήστε αυτές τις επιλογές για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση αρχείου. Εάν θέλετε να επιλέξετε διαφορετική θέση, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή καταλόγου ή Επιλογή βιβλίου εργασίας, ανάλογα με την έκδοση προϊόντος Excel που έχετε επιλέξει στο πλαίσιο Έκδοση.

Πρόγραμμα οδήγησης

Το στοιχείο Γραμμές προς ανίχνευση καθορίζει τον αριθμό γραμμών που θα ανιχνεύσει το πρόγραμμα εγκατάστασης ή το πρόγραμμα οδήγησης κατά τον ορισμό των στηλών και των τύπων δεδομένων των στηλών. Η τιμή σε αυτό το στοιχείο μπορεί να είναι από 1 έως 16.

Επιλέξτε Μόνο για ανάγνωση για να μην επιτρέπονται οι ενημερώσεις στο αρχείο του Excel.

Σημείωση:
Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και πληροφορίες προγραμματισμού σχετικά με αυτό το πρόγραμμα οδήγησης θα βρείτε στη βιβλιοθήκη του MSDN. Επίσης, μπορείτε να βρείτε άλλες πληροφορίες στις ενότητες Μετατροπή αρχείου προέλευσης δεδομένων, Αρχεία Excel, Καταχωρήσεις μητρώου IISAM και Κοινά αρχεία στοιχείων ODBC σε αυτό το αρχείο βοήθειας. Υπάρχει διαθέσιμη Υποστήριξη προϊόντων.

Πίνακας περιεχομένων