תיבת הדו-שיח ‏‏התקנת ODBC Microsoft Excel מכילה, בין היתר, את הפקדים הבאים:

מידע על מקור נתונים

זיהוי קובץ ה- Excel. השדה תיאור, שנשאר ריק כברירת מחדל, יכול להכיל את המזהים התיאוריים.

מסד נתונים

השתמש באפשרויות לשינוי מיקום ברירת המחדל עבור הקובץ. אם תרצה מיקום אחר, לחץ על בחירת ספריה או על בחירת חוברת עבודה, בהתאם לגירסת המוצר של Excel שבחרת בתיבה גירסה.

מנהל התקן

שורות לסריקה מציין את מספר השורות שתוכנית ההתקנה או מנהל ההתקן יסרקו בעת הגדרת העמודות וסוגי הנתונים של העמודות. מספר זה יכול להיות כל מספר מ- 1 עד 16.

בחר לקריאה בלבד כדי למנוע עדכונים בקובץ Excel.

הערה:
מידע מפורט ותיכנותי אודות מנהל התקן זה נמצא ב- MSDN Library. מידע נוסף נמצא תחת המרת מקור נתונים, קבצי Excel, ערכי רישום של IISAM ו- קבצים משותפים של רכיבי ODBC בקובץ עזרה זה. תמיכה במוצר זמינה.