תיבת הדו-שיח ‏‏התקנת ODBC Paradox מכילה, בין היתר, את הפקדים הבאים:

מידע על מקור נתונים

זיהוי מסד הנתונים של Paradox, המוגדר כברירת מחדל עם השם שהוקצה על-ידי היצרן. השדה תיאור, שנשאר ריק כברירת מחדל, יכול להכיל את המזהים התיאוריים.

מסד נתונים

השתמש באפשרויות אלה כדי לאתר את מסד הנתונים של Paradox או להשתמש בספריה הנוכחית. באפשרותך גם לבחור את הגירסה הספציפית בכל מסד נתונים מותקן.

אפשרויות

לחץ כדי לשנות את אפשרויות מנהל ההתקן שמשפיעות על הגישה, השירותים והביצועים:

  • רצף איסוף. קביעת הרצף שבו השדות ימוינו.
  • בלעדי. הגבלת הגישה למשתמש אחד בלבד ושיפור הביצועים.
  • זמן המוקצב לעמוד. הגדרת משך הזמן, בעשיריות שנייה, שבו עמוד שאינו נמצא בשימוש נשאר במאגר.
  • שם משתמש. שם המשתמש של Paradox מוצג למשתמשים אחרים של קבצי Paradox כאשר המערכת נתקלת בנעילה.
  • סגנון רשת. סגנון הגישה לרשת שיהיה בשימוש בעת גישה לנתוני Paradox.
הערה:
מידע מפורט ותיכנותי אודות מנהל התקן זה נמצא ב- MSDN Library. מידע נוסף נמצא תחת המרת מקור נתונים, קבצי Paradox, ערכי רישום של IISAM ו- קבצים משותפים של רכיבי ODBC בקובץ עזרה זה. Paradox הוא מוצר של INPRISE Corporation ומצורף לו קובץ עזרה משל עצמו.