כדי להשתמש בתיבת הדו-שיח קביעת אפשרויות מתקדמות, עליך להזין תחילה את שם הכניסה והסיסמה עבור מנהל התקן זה.

בהתאם לדרישות האבטחה של המערכת, ייתכן שמנהל ההתקן יציג לך הנחיה להזין את שמך ואת הסיסמה אם מקור הנתונים משתמש במסד נתונים של מערכת (קבוצת עבודה). שם ברירת המחדל הוא Admin, וסיסמת ברירת המחדל של Microsoft Access עבור המשתמש Admin הוא מחרוזת ריקה.

מנהל ההתקן ישתמש באפשרויות הבאות, הזמינות בתיבת הדו-שיח קביעת אפשרויות מתקדמות בעת גישה למסד נתונים כלשהו של Access.

DefaultDir

זיהוי ספריית ברירת המחדל עבור מנהל ההתקן של Access.

מנהל התקן

השתמש כדי להזין שם מותאם אישית עבור מנהל ההתקן של Access.

FIL

סוג קובץ. "MS Access" עבור Microsoft Access.

ExtendedAnsiSQL

תכונת מחרוזת חיבור. אם תכונה זו מוגדרת כ- "1", היא מאפשרת לתכונות של Jet 4.0 כגון יצירה ושחרור של תצוגות ופרוצדורות, זיהוי חיתוך נתונים, סוגי נתונים חדשים ושימוש ברשימת מילים שמורות של SQL-92. ברירת המחדל היא "0", והיא אינה מאפשרת אף אחת מתכונות אלה.

ImplicitCommitSync

ציין כיצד שינויים המתבצעים מחוץ לטרנזקציה נכתבים למסד הנתונים. ערך זה מוגדר באופן התחלתי כ-"Yes", כלומר, מנהל ההתקן של Microsoft Access ימתין להשלמת פעולות commit בטרנזצקיה פנימית/משתמעת.

MaxBufferSize

גודל המאגר הפנימי, בקילו-בתים, הנמצא בשימוש על-ידי Microsoft Access כדי להעביר נתונים אל הדיסק וממנו. גודל המאגר המשמש כברירת מחדל הוא 2048 KB (מוצג כ- 2048). ניתן להשתמש בכל ערך שלם הניתן לחלוקה ב- 256. שדה זה מגדיר את אותה אפשרות כגודל המאגר בתיבת הדו-שיח התקנה.

MaxScanRows

מספר השורות שיש לסרוק בעת הגדרת סוג נתונים של עמודה על סמך נתונים קיימים.

יכול להיות מספר מ- 1 עד 16. הערך מוגדר כברירת מחדל ל- 8; אם מוגדר כ- 0, כל השורות נסרקות. מספר מחוץ למגבלה יחזיר שגיאה.

PageTimeout

משך הזמן, בעשיריות שנייה, שבו עמוד שאינו נמצא בשימוש נשאר במאגר. עבור מנהל ההתקן של Microsoft Access, ערך ברירת המחדל הוא 0.5 שניות ועליו להיות גדול מ- 0. אפשרות זו חלה על כל מקורות הנתונים המשתמשים במנהל התקן של Microsoft Access.

ReadOnly

מגדיר את מסד הנתונים לקריאה בלבד כדי למנוע עדכונים.

SafeTransactions

אם מוגדר כ- 0, כברירת מחדל, מתבצע commit עבור כל הטרנזקציות באופן מיידי. אם מוגדר כ- 1, כל הטרנזקציות נשמרות בדיסק רק לאחר פעולת commit, אך רמת הביצועים יורדת מעט.

הליכי משנה (Thread)

מספר הליכי המשנה ברקע שבו המנוע ישתמש. ערך זה מוגדר כברירת המחדל ל- 3. המשתמש יכול להגדיל את מספר הליכי המשנה אם מסד הנתונים כולל כמות גדולה של פעילות.

UserCommitSync

קביעה אם מנהל התקן של Microsoft Access יבצע טרנזקציות מפורשות המוגדרות על-ידי המשתמש באופן אסינכרוני. ברירת המחדל היא "Yes", כלומר, מנהל ההתקן של Microsoft Access ימתין להשלמת פעולות commit בטרנזצקיה המוגדרת על-ידי המשתמש.

להגדרת ערך זה כ- "No" יכולות להיות השלכות בלתי צפויות על הטרנזקציות בסביבה מרובת משתמשים.