Pentru a utiliza caseta de dialog Setare opţiuni complexe, trebuie mai íntâi să introduceţi numele de Log in şi parola pentru acest driver.

În funcţie de cerinţele de securitate ale sistemului dvs., este posibil ca driverul să vă solicite numele şi parola dacă sursa de date utilizează o bază de date de sistem (grup de lucru). Numele implicit este Admin, iar parola Microsoft Access implicită pentru utilizatorul Admin este un şir gol.

Driverul va utiliza următoarele opţiuni, disponibile ín caseta de dialog Setare opţiuni complexe la accesarea oricărei baze de date Access.

DefaultDir

Identifică directorul implicit pentru accesarea de către driver.

Driver

Se utilizează pentru a introduce un nume particularizat pentru driverul Access.

FIL

Tipul de fişier. „MS Access” pentru Microsoft Access.

ExtendedAnsiSQL

Atributul şirului de conexiune. Dacă este setat pe „1”, activează caracteristicile Jet 4.0, cum ar fi crearea şi eliminarea vizualizărilor şi procedurilor, detectarea trunchierii datelor, tipurile de date noi şi utilizarea listei de cuvinte rezervate SQL-92. Valoarea implicită este „0”, care nu activează niciuna dintre aceste caracteristici.

ImplicitCommitSync

Specifică modul ín care modificările efectuate ín afara unei tranzacţii sunt scrise ín baza de date. Această valoare este iniţial setată pe „Da”, ínsemnând că driverul Microsoft Access va aştepta finalizarea execuţiilor íntr-o tranzacţie internă/implicită.

MaxBufferSize

Dimensiunea tamponului intern, ín kiloocteţi, utilizată de Microsoft Access pentru a transfera date către şi de la disc. Dimensiunea implicită a tamponului este 2048 KO (afişată ca 2048). Se poate utiliza orice valoare íntreagă divizibilă prin 256. Aceasta setează aceeaşi opţiune ca Mărime tampon din caseta de dialog Configurare.

MaxScanRows

Numărul de rânduri de scanat la setarea unui tip de date ale coloanei pe baza datelor existente.

Poate fi un număr de la 1 la 16. Valoarea revine implicit la 8; dacă este setată pe 0, se scanează toate rândurile. Un număr ín afara limitei va returna o eroare.

PageTimeout

Perioada de timp, ín zecimi de secundă, ín care o pagină neutilizată rămâne ín tampon. Pentru driverul Microsoft Access, valoarea implicită este 0,5 secunde şi trebuie să fie mai mare decât 0. Această opţiune se aplică tuturor surselor de date care utilizează driverul Microsoft Access.

ReadOnly

Desemnează baza de date ca doar ín citire pentru interzicerea oricăror actualizări.

SafeTransactions

Dacă este 0, valoarea implicită, toate tranzacţiile se execută imediat. Dacă este 1, toate tranzacţiile se salvează pe disc doar la efectuarea unei operaţii de execuţie, dar performanţa este uşor degradată.

Threads

Numărul de fire de execuţie ín fundal pentru utilizarea de către motor. Această valoare revine implicit pe 3. Utilizatorul poate mări numărul de fire de execuţie dacă baza de date are o activitate intensă.

UserCommitSync

Specifică dacă driverul Microsoft Access va efectua tranzacţii explicite definite de utilizator ín mod asincron. Valoarea implicită este „Da”, ínsemnând că driverul Microsoft Access va aştepta finalizarea execuţiilor íntr-o tranzacţie definită de utilizator.

Setarea acestei valori pe „Nu” poate avea consecinţe tranzacţionale imprevizibile íntr-un mediu multiutilizator.