Setările registry IISAM se scriu când este apelată DLLRegisterServer pentru fiecare DLL IISAM respectiv. Setările registry IISAM se elimină când este apelată DLLUnregisterServer. Această funcţie DLLRegisterServer este apelată dinamic de funcţia ODBC Jet pentru fiecare DLL IISAM. De exemplu, dacă se íncearcă o conexiune utilizându-se orice IISAM şi conexiunea nu reuşeşte iniţial, driverul va íncerca să iniţializeze această IISAM (apelând DLLRegisterServer) şi să reíncerce conexiunea.