Utilizaţi caseta de dialog Definire format text pentru a defini formatul pentru coloane íntr-un fişier selectat şi pentru a specifica schema pentru fiecare tabel de date. Caseta de dialog Definire format text conţine, íntre altele, următoarele controale:

Adăugare

Adaugă o coloană utilizând valorile din câmpurile Tip de date, Nume şi Lăţime.

Caractere

ANSI sau OEM. OEM specifică un set de caractere non-ANSI şi este opţiunea implicită dacă nu s-a definit formatul elementului selectat ín lista Tabele.

Antet nume de coloană

Specifică dacă se vor utiliza coloanele primului rând al tabelului selectat ca nume de coloane. Revine implicit la FALS (golit) dacă nu s-a definit formatul elementului selectat ín lista Tabele.

Coloane

Listează numele de coloană pentru fiecare coloană din tabelul selectat ín lista Tabele şi reflectă ordinea coloanelor din tabel.

Tip de date

Poate fi BIT, BYTE, CHAR, CURRENCY, DATE, FLOAT, INTEGER, LONGCHAR, SHORT sau SINGLE. Pentru tipurile de date „date” (dată), utilizaţi „dd-mmm-yy” (zz-lll-aa), „mm-dd-yy” (ll-zz-aa), „mmm-dd-yy” (lll-zz-aa), „yyyy-mm-dd” (aaaa-ll-zz) sau „yyyy-mmm-dd” (aaaa-lll-zz). („mm” (ll) denotă numerele pentru luni; „mmm” (lll) denotă literele pentru luni).

Delimitator

Caracterul delimitator particularizat ce urmează a fi utilizat pentru separarea coloanelor. Trebuie să fie un singur caracter şi nu se pot utiliza ghilimele duble (”). Această opţiune este activată când se selectează Delimitare particularizată din caseta Format.

Format

Fie delimitat, fie cu lungime fixă. Dacă este delimitat, indică tipul de delimitator utilizat: virgulă (CSV), tabulator sau caracter special (particularizat). Revine implicit la Delimitare CSV dacă nu s-a definit formatul elementului selectat ín lista Tabele.

Dacă Format este lungime fixă şi se selectează Antet nume de coloană, primul rând trebuie să fie delimitat prin virgulă.

Test

Faceţi clic pentru a genera valorile pentru tipul de date, nume şi lăţime pentru coloanele din tabelul selectat scanând conţinutul tabelului conform selecţiei casetei din lista Format. Opţiune activată când formatul tabelului este delimitat. Coloanele anterior definite din lista Coloane se golesc şi sunt ínlocuite cu intrări noi. Dacă opţiunea Antet nume de coloană nu este bifată, numele de coloane se generează ca „F1”, „F2” şi aşa mai departe.

Această funcţionalitate funcţionează doar la coloanele care au mai puţin de 64.513 octeţi.

Modificare

Faceţi clic pentru a modifica respectiva coloană selectată utilizând valorile din câmpurile Tip de date, Nume şi Lăţime.

Nume

Numele coloanei selectate. Se utilizează pentru a specifica un nume nou de coloană, fie pentru o coloană existentă, fie pentru o coloană nouă.

Dacă opţiunea Antet nume de coloană este bifată, numele de coloană afişat se ignoră.

Eliminare

Şterge coloana selectată.

Rânduri de scanat

Numărul de rânduri pe care configurarea sau driverul le vor scana la setarea coloanelor şi a tipurilor de date pentru coloane. Această valoare revine implicit la 25 dacă nu s-a definit formatul elementului selectat ín lista Tabele, dar poate fi orice număr de la 1 la 32767.

Tabele

Listează toate fişierele care corespund listei de extensii specificate ín directorul selectat ín caseta de dialog Instalare ODBC Text.

Când opţiunea <implicit> este bifată, lista Coloane este dezactivată.

Lăţime

Valoarea se poate modifica pentru coloanele de tip CHAR sau LONGCHAR. Pentru alte tipuri de date, Lăţime este dezactivată şi nu se afişează nicio valoare. Revine implicit la 1 dacă nu s-a definit formatul elementului selectat ín lista Tabele.

Consultaţi şi